Boka mangler sidetall

Enkelte e-bøker har ikke sidetall, slik refererer du:

Noen e-bøker er produsert uten sidetall, noe som endrer måten man refererer til boka på i akademiske oppgaver. Vi forstår at sidetall er å foretrekke, og har kontaktet produsentene om å produsere bøker med sidetall. Vi vil gjerne også at alle bøkene som leveres til oss, skal ha sidetall.

Til kildehenvisningen er det vanlig å bruke sidetall med papirbøker, men det trenger du ikke til e-bøker.

💡Du trenger ikke sidetall til referansene! 

I stedet for sidetall kan du bruke kapittel og nummer på avsnitt. Les mer om å referere fra e-bøker i denne artikkelen hos kildekompasset.no: https://kildekompasset.no/references/e-bok-4/

💡 Lifehack: Her kan du lese mer om enklere kildehenvisning på vår blogg Studiehjelpen.