1. Hjelpesenter
  2. Slik fungerer Allvit

Boka mangler sidetall

Enkelte e-bøker har ikke sidetall, slik refererer du

Noen e-bøker er produsert uten sidetall, noe som endrer måten man refererer til boka på i bl.a akademiske oppgaver. Man kan i stedet bruker kapittel og nummer på avsnitt. Se mer om å referere fra e-bøker i denne artikkelen hos kildekompasset.no: https://kildekompasset.no/references/e-bok-4/

Her kan du lese mer om kildehenvisning på vår blogg Studiehjelpen.