Hva er forskjellen på PDF og EPUB?

Hva er forskjellen på formatene?

I flere artikler og videoer ser dere kanskje vi snakker om EPUB og PDF format, men hva er egentlig forskjellen på disse? 😅

For å ikke gå for teknisk inn på forskjellene på formatene, har vi listet opp hva du kan gjøre i alle våre bøker, og hva som skiller EPUB fra bøker som er publisert i PDF. 

I alle våre bøker kan du: (Både EPUB og PDF)

  • Markere tekst og ta notater
  • Søke i hele boka eller et bestemt kapittel
  • Legge til bokmerker 
  • Justere skriftstørrelsen og velge sidedeling

I bøker i EPUB-formatet har du følgende tilleggsfunksjoner:

  • Dark-mode
  • Endre font
  • Tekst til tale (opplesning)

EPUB er med andre ord et rikere og mer dynamisk format, som gjør at vi har muligheten til å legge til flere studieverktøy i disse bøkene.


Hvordan vet jeg hvilket format boken har? 🧐
Du kan se formatet på bøkene ved å klikke på boka, og bla ned til "om boka" og se hva det står til høyre for "originalt format".