Hvorfor blander bokstavene seg?

Om vår kopibeskyttelse på bøker

Hvis du opplever at teksten i bøkene blander seg når du scroller raskt, er det fordi du ser vår kopibeskyttelse. Det fungerer slik at den blander bokstavene i teksten som befinner seg utenfor skjermbildet, men dette kan sees når man scroller raskt. Dette kaller vi scrambling av teksten, og det retter seg raskt opp når du stopper å scrolle.

Det er lagt på kopibeskyttelse på bøkene slik at det ikke skal være mulig å kopiere ut hele boka.