Hvorfor blander bokstavene seg?

Om vår kopibeskyttelse på bøker

Hvis du opplever at teksten i bøkene blander seg når du scroller raskt, er det fordi du ser vår kopibeskyttelse. 

Det fungere slik at bokstavene som er utenfor skjermbildet blander seg. Vanligvis skal du ikke legge merke til det, men når du scroller raskt kan du se det. Dette kaller vi scrambling av teksten, så det retter seg raskt opp igjen når du stopper og scrolle. 

Dette er vår måte å beskytte innholdet på, og vi har lagt på denne beskyttelsen for å hindre at noen kopierer ut hele boka.