1. Hjelpesenter
  2. Slik fungerer Allvit

Søk i bøkene

Slik søker du i bøkene dine

I tillegg til å søke etter innhold i alle bøker, kan du søke i innholdet i dine bøker. Da slipper du å bruke stikkordsregister og lete etter innholdet du er ute etter. Du kan søke på flere nøkkelord sammen, slik at du får snevret inn søket, slik som dette:

Når du har søkt på et nøkkelord, får du opp oversikt over hvor i boka du finner det. Treffet på søket ditt er organisert etter kapittel, der nøkkelordet er markert og vist i kontekst. Dersom du har søkt på flere ord, får du treff på ordet enkeltvis og sammensatt.

Her kan du velge å søke i gjeldende kapittel, eller å søke i hele boka. Nøkkelordet er markert i trefflisten for søket og i selve boka.

Denne søkefunksjonen finner du også i detaljbildet i mine bøker, og søk i boken: