1. Hjelpesenter
  2. Slik fungerer Allvit

Kildehenvisning (e-bøker)

Allvit gjør det enklere å henvise til kilder

Studiehjelpen viser deg veien til en enklere kildehenvisning og referanseliste i APA-stil.

Kildekompasset.no skriver dette om kildehenvisning fra e-bøker etter APA 7th:

Henvisning i teksten

Format: (Forfatter, år, s. sidetall)

Eksempel 1: (Vareide, 2018, s. 27)

Eksempel 2: (Murray, 2011, s. 35)

Eksempel 3: (Goodfellow et al., 2016, kap. 1, avsn. 3)

Merknad 1: Dersom boken ikke har sidetall, kan du angi sted ved å vise til:

– avsnittsnummer hvis det er angitt
– kapittelets overskrift og avsnittsnummer i kapittelet
– forkortet kapitteloverskrift (de første ordene…) i anførselstegn dersom kapitteloverskriften er lang

I litteraturlista

Format: Forfatters etternavn, A.A.. (publiseringstidspunkt). Verkets tittel: Undertittel (utgave) [Evt beskrivelse]. Utgiver. https://url

Eksempel 1:

Vareide, K. (2018). Hvorfor vokser steder? Og hvordan kan utviklingen påvirkes? Cappelen Damm. https://doi.org/10.23865/noasp.32

Eksempel 2:

Murray, R. (2011). How to write a thesis (3. utg.). Open University Press.

Eksempel 3:

Goodfellow, I., Bengio, Y. & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press. https://www.amzn.to/2ZM5pxP3

https://kildekompasset.no/references/e-bok-4/

Merknad 2: Dersom boka har DOI foretrekkes denne framfor URL. URL er valgfritt dersom e-boka er identisk med trykt utgave. Dersom boken ikke har DOI og e-bokversjonen kun er tilgjengelig gjennom en betalingstjeneste, skal du referere som til en trykt bok.

Bøkene på allvit.no har ikke DOI. Du kan etter kildekompassets retningslinjer henvise til ebøkene på allvit.no som en trykt bok, se merknad 2. Våre bøker er identiske som de trykte bøkene, men noen svært få bøker er bare utgitt digitalt og finnes ikke i trykt utgave.